22 ส.ค. 57 สวทช.ภาคเหนือ จัดอบรมการผลิตและการใช้งานตะบันน้ำสำหรับชุมชน ให้กับชุมชนบ้านธรรมจาริก อ.แม่จัน จ.เชียงราย
สวทช.ภาคเหนือ การอบรมระบบแก็สซิไฟเออร์จากชีวมวลทดแทน LPG สำหรับโรงเรียนเครือข่าย จ.ลำปาง ที่ ม.ราชภัฏลำปาง (15 ส.ค. 57)
นางปิยะฉัตร ใครัวานิช เบอร์ทัน ผอ.สวทช.ภาคเหนือ ร่วมพิธีถวายพานพุ่มสักการะและร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (18 ส.ค.57)
สวทช. จัดแสดงบูทนิทรรศการ: หมู่บ้านนวัตกรรมนำความสุข (Innovate Happiness Village) ภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2557 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ฯ จ.เชียงใหม่ (14 ส.ค.57)
สวทช. ภาคเหนือ ร่วมกับคณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ : ค่ายอุตสาหกรรมอาหาร สำหรับเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. และศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ฯ จ.เชียงใหม่ (14 – 16 ส.ค.57)
ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เยี่ยมชมบูทนิทรรศการในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ จ.เชียงใหม่ (14 ส.ค.57)
งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ( 12-28 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 – 20.00 น.)
สวทช. ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัด เชียงใหม่ ( 12-28 สิงหาคม 2557)

ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมคณะนักธุรกิจร่วมงาน The 2nd Forum on China-ASEAN Technology Transfer and Collaborative Innovation

Featured

2014-08-15_1045

Continue reading

ขอเชิญผู้สนใจชมนิทรรศการ : “สร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่าสิ่งทอด้วยนาโน”

Featured

Every Idea Has A Material Solution_banner5.JPG

นิทรรศการ “สร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่าสิ่งทอด้วยนาโน” When: 11 July – 28 September 2014 | 10.30 – 21.00 Where: Material ConneXion® Bangkok, TCDC พบกับ 8 ผลงานต้นแบบสร้างสรรค์ที่ชนะเลิศการประกวดในโครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ภาคเหนือ ฝีมือผู้ประกอบการสิ่งทอจังหวัดเชียงใหม่ TCDC ร่วมกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภาคเหนือ จัดโครงการ “สร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่าสิ่งทอด้วยนาโน” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการสิ่งทอในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งในเชิงพาณิชย์และภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ด้วยการใช้เทคโนโลยี “นาโน” และนวัตกรรมใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการผลิตเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าและยกระดับสินค้าอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ในชุมชน ผ่านกิจกรรมเวิร์กช็อปและการประกวดผลงานต้นแบบ จนได้เป็นผลงานสร้างสรรค์ที่ผ่านการคัดเลือกภายในนิทรรศการจัดแสดงผลงานที่ได้รับรางวัลจำนวน 8 ผลงาน ได้แก่ รางวัลที่ 1 Continue reading

จดหมายเหตุ สวทช.

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 มีข้อมูล เอกสารที่มีคุณค่า  ซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคล การบริหาร และการดำเนินงาน ของ สวทช. ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญ เพื่อใช้ในการค้นคว้าเรื่องราว เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น และเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันของ สวทช. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2534 โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง ชาติ (กวทช.) สวทช. มุ่งผลักดันให้ประเทศไทยแข็งแกร่งและเจริญรุ่งเรืองบนเวทีเศรษฐกิจระดับโลก โดยการนำความสามารถอันเหนือชั้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยให้ภาคการ เกษตรและภาคอุตสาหกรรมสามารถดำเนินงานได้ดี มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่ง สวทช. ได้ดำเนินงานผ่านการทำงานร่วมกันของศูนย์ทั้ง 5 ศูนย์ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (National Center for Continue reading

นางปิยะฉัตร ใครัวานิช เบอร์ทัน ผอ.สวทช.ภาคเหนือ ร่วมพิธีถวายพานพุ่มสักการะและร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (18 ส.ค.57)