สวทช.ภาคเหนือ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีเดินทางตรวจราชการจังหวัดเชียงใหม่ (ครม.สัญจร) ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดเชียงใหม่ (29 มิ.ย.58)
สวทช.ภาคเหนือ ร่วมให้การต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในงานตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ในการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ (29 มิ.ย.58)
สวทช.ภาคเหนือ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการงานตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ในการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ( 29 – 30 มิ.ย.58 )
สวทช.ภาคเหนือ จัดกิจกรรมการประชุมนักวิจัย สวทช.ภาคเหนือประจำปี2558 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด (26 มิ.ย.58)
สวทช.ภาคเหนือ แสดงความขอบคุณ ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ อดีตประธานเครือข่าย NNSPSME (26 มิ.ย.58)
สวทช.ภาคเหนือ ร่วมพิธีสถาปนาคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ จังหวัดเชียงใหม่ (26 มิ.ย.58)
สวทช.ภาคเหนือ ร่วมแสดงความยินดีกับคุณสราวุฒิ สินสำเนา ได้รับตำแหน่งประธานเครือข่าย NNSPSME ท่านใหม่ ณ ภัตราคารเจี่ยท้งเฮง (23 มิ.ย.58)
สวทช.ภาคเหนือร่วมประชุมคณะทำงานประสานการปฏิบัติของหน่วยงานต่างๆ เพื่อกำหนดแนวทางจัดทำแผน   ยุทธศาสตร์แบบบูรณาการและกระบวนงานในการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรของจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ (25 มิ.ย.58)
สวทช.ภาคเหนือ จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเรื่องใช้วัสดุเหลือทิ้งเป็นอาหารหมักสำหรับโค ณ ที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม และดูพื้นที่สร้างโรงเรือนอาหารหมัก ณ โรงเรียนยางหลวง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ (25 มิ.ย.58)

จมูกอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือตรวจวัดและจำแนกกลิ่น สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเกษตร

Featured

2015-06-18_1413

ขอเชิญผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมอบรม เรื่อง “จมูกอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือตรวจวัดและจำแนกกลิ่น สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเกษตร” วันอังคารที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องเธียเตอร์ อาคาร SME 2 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ จ.เชียงใหม่ >>รายละเอียด<<

สวทช.ภาคเหนือ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีเดินทางตรวจราชการจังหวัดเชียงใหม่ (ครม.สัญจร) ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดเชียงใหม่ (29 มิ.ย.58)

สวทช.ภาคเหนือ ร่วมให้การต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในงานตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ในการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ (29 มิ.ย.58)

สวทช.ภาคเหนือ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการงานตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ในการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ( 29 – 30 มิ.ย.58 )