สวทช.ภาคเหนือ จัดกิจกรรมการสัมมนา : การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารไทยด้วยเทคโนโลยี Encapsulation ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ (17 ธ.ค.57)
สวทช.ภาคเหนือ ร่วมจัดนิทรรศการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ในงาน Chiang Mai Design Week POP Market  ณ  บริเวณสนามเรือนโบราณล้านนา 140 ปี (13 – 14  ธ.ค.57)
สวทช.ภาคเหนือ ร่วมแสดงความยินดีกับนายสิงห์ชัย บุณยโยธิน เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.อาวุโส สำนักงานภาคเหนือ ธนาคารแห่งประเทศไทย ท่านใหม่ และนางสุรีรัตน์ ลัคนานิตย์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ. สำนักงานภาคเหนือ ธนาคารแห่งประเทศไทย (12 ธ.ค.57)
นางปิยะฉัตร  ใคร้วานิช เบอร์ทัน ผอ.สวทช.ภาคเหนือ ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ CHIANGMAI DESIGN INSPIRATION OF THE YEAR อย่างเป็นทางการ โดยท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ (7 ธ.ค.57)
สวทช.ภาคเหนือ ร่วมจัดกิจกรรมค่ายนวัตกรรม iTim6 : กิจกรรมฐานการเรียนรู้นวัตนกรรม ณ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ (9 ธ.ค.57)
สวทช.ภาคเหนือ ร่วมต้อนรับและหารือความร่วมมือกับ ผอ.ศูนย์นวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์ (TOPIC) และคณะทำงานจาก สวทน.  ณ ห้องประชุม สวทช.ภาคเหนือ (8 ธ.ค.58)
สวทช.ภาคเหนือ ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลิตภัณฑ์โครงการกลุ่มล้านนาคอลเลคชั่น ในงาน Crafts Design Fairs & Business Matching ภายใต้โครงการ Chiang Mai Design Week 2014 ณ  โรงแรม เลอเมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่ (7-9 ธ.ค.57)
สวทช.ภาคเหนือ ร่วมงาน Crafts Design Fairs & Business Matching ภายใต้โครงการ Chiang Mai Design Week 2014 ณ ศูนย์การค้า OP Place โรงแรม เลอเมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่ (7 ธ.ค.57)
นางปิยะฉัตร  ใคร้วานิช เบอร์ทัน ผอ.สวทช.ภาคเหนือ เยี่ยมชมงานนิทรรศการผ้าฝ้ายแกมไหมครั้งที่ 11 งานไหมอีรี่ แต้มแต่งสามสี น้ำเงิน เหลือง แดง ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (7 ธ.ค.57)
สวทช.ภาคเหนือ ร่วมพิธีเปิดงาน Chiang Mai Design Week โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พิชัย สนแจ้ง ผช.รมว.ประจำสำนักนายกฯ เป็นประธานเปิดงาน ณ TCDC เชียงใหม่ (6 ธ.ค.57)

สวทช.ภาคเหนือ ร่วมแสดงความยินดีกับนายสิงห์ชัย บุณยโยธิน เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.อาวุโส สำนักงานภาคเหนือ ธนาคารแห่งประเทศไทย ท่านใหม่ และนางสุรีรัตน์ ลัคนานิตย์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ. สำนักงานภาคเหนือ ธนาคารแห่งประเทศไทย (12 ธ.ค.57)

นางปิยะฉัตร ใคร้วานิช เบอร์ทัน ผอ.สวทช.ภาคเหนือ ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ CHIANGMAI DESIGN INSPIRATION OF THE YEAR อย่างเป็นทางการ โดยท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ (7 ธ.ค.57)