สวทช.ภาคเหนือร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดค่ายส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสมองกล ครั้งที่ 6 (iTim6)วันที่ 13-15 กันยายน 2557
สวทช.ภาคเหนือ ร่วมงานแถลงข่าว งาน Northern Food Valley 2014 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ท วันที่ 9 ก.ย. 57
9 ก.ย. 57 สวทช.ภาคเหนือ ร่วมกับ STRI มช. จัดอบรมการย้อมสีธรรมชาติเฉดสีเหลืองจากผลพุดจีน ณ ศูนย์ฝึกอบรมสิโลอัม อ.เมือง จ.เชียงใหม่
2 ก.ย. 57 สวทช.ภาคเหนือ ร่วมกับ ม.นเรศวร จัดอบรมเตาแก๊สชีวมวลกรุอิฐทนไฟประสิทธิภาพสูง ณ บ้านหมอดินทองคำ อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
สวทช.ภาคเหนือ  ร่วมกิจกรรมการประเมินศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวตำบลขี้เหล็ก ณ สำนักงานเทศบาลตำบลขี้เหล็ก และศูนย์ข้าวชุมชนตำบลขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ (28 ส.ค.57)
สวทช.ภาคเหนือ ร่วมกับ ทต.ตำบลขี้เหล็ก และ กศน. ตำบลขี้เหล็ก อ.แม่ริม จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงสาธิต : การผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากไส้เดือนดินท้องถิ่นครั้งที่ 2 (ขยายผล)  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ (27 ส.ค.57)
สวทช.ภาคเหนือจัดกิจกรรมอบรม:การเพาะเลี้ยงกุ้งฝอย ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านสันกำแพง ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา โดยมี ดร.บัญชา ทองมี (นักวิจัย) เป็นวิทยากร (25ส.ค.2557)
สวทช.ภาคเหนือ ร่วมกับ ทต.ตำบลขี้เหล็ก และ กศน. ตำบลขี้เหล็ก อ.แม่ริม จัดกิจกรรมฝึอบรมเชิงปฏิบัติการ : การผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากไส้เดือนดินท้องถิ่น  ณ บ้านนายวรรณชัย โถนาค ม.6  บ้านขี้เหล็กหลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ (20 ส.ค.57)

ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมคณะนักธุรกิจร่วมงาน The 2nd Forum on China-ASEAN Technology Transfer and Collaborative Innovation

Featured

2014-08-15_1045

Continue reading

จดหมายเหตุ สวทช.

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 มีข้อมูล เอกสารที่มีคุณค่า  ซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคล การบริหาร และการดำเนินงาน ของ สวทช. ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญ เพื่อใช้ในการค้นคว้าเรื่องราว เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น และเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันของ สวทช. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2534 โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง ชาติ (กวทช.) สวทช. มุ่งผลักดันให้ประเทศไทยแข็งแกร่งและเจริญรุ่งเรืองบนเวทีเศรษฐกิจระดับโลก โดยการนำความสามารถอันเหนือชั้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยให้ภาคการ เกษตรและภาคอุตสาหกรรมสามารถดำเนินงานได้ดี มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่ง สวทช. ได้ดำเนินงานผ่านการทำงานร่วมกันของศูนย์ทั้ง 5 ศูนย์ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (National Center for Continue reading

สวทช.ภาคเหนือร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดค่ายส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสมองกล ครั้งที่ 6 (iTim6)วันที่ 13-15 กันยายน 2557