วันที่ 19 เมษายน 2562  สวทช.ภาคเหนือ สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การใช้ซังข้าวโพดเป็นวัสดุปลูกทดแทนกาบมะพร้าวในการปลูกพืชไร้ดินและการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ณ ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดลำพูน เครือข่าย  Young


Notice: Undefined property: stdClass::$urla in /var/www/html/website/templates/yoo_avenue/warp/systems/joomla/layouts/com_content/article/default_links.php on line 20

Notice: Undefined property: stdClass::$urlb in /var/www/html/website/templates/yoo_avenue/warp/systems/joomla/layouts/com_content/article/default_links.php on line 20

Notice: Undefined property: stdClass::$urlc in /var/www/html/website/templates/yoo_avenue/warp/systems/joomla/layouts/com_content/article/default_links.php on line 20

วันที่ 19 เมษายน 2562  สวทช.ภาคเหนือ สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การใช้ซังข้าวโพดเป็นวัสดุปลูกทดแทนกาบมะพร้าวในการปลูกพืชไร้ดินและการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ณ ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดลำพูน เครือข่าย  Young Smart Farmer ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกเมลอนโดยใช้กาบมะพร้าวเป็นวัสดุปลูกอยู่เดิม จึงเป็นแนวทางที่ดีในการขยายผลการใช้ซังข้าวโพดมาทดแทนกาบมะพร้าวในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อหาแนวทางความร่วมมือในการประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยดังกล่าวไปสู่กลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง และเพื่อต้องการลดการเผาชีวมวลในพื้นที่และลดต้นทุนการผลิตเมลอน

การจัดการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร 3 ท่าน คือ ดร.ขรรค์ชัย ดั้นเมฆ (คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยพะเยา)  คุณสมศักดิ์ จีรัตน์ (คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) และ คุณเสน่ห์ ไชยงาม (ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า จ.พะเยา)   

โดยหลังจากจัดฝึกอบรมแล้ว กลุ่ม Young Smart Farmer ได้ดำเนินการทดลองใช้ซังข้าวโพดเพื่อเป็นวัสดุปลูกทดแทนกาบมะพร้าว เปรียบเทียบกับวิธีการเดิม โดยจะเปรียบเทียบผลการทดลองเมื่อผลผลิตออกสู่ตลาดในช่วงเดือนสิงหาคม 2562 ต่อไป


สวทช.ภาคเหนือ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
Casino Bonus at bet365 uk