• งานประชุมประจำปี ๒๕๖๒ สวทช.ภาคเหนือ
  วิจัยเข้มแข็ง เสริมแกร่ง ภูมิภาค

  วันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2562

  ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

  Think
  Outside
  The box :)
 • 8 ก.พ. นี้
  พบกันนะครับ

พบกับกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย พร้อมทั้งพิธีมอบรางวัล ผญาดีศรีล้านนา ในงานพบกับนิทรรศการของทั้งภาคเอกชน และการนำเสนอผลงานวิจัยพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี