เครื่องอัดก้อนฟางข้าวแบบก้านกระแทก

Screen Shot 2559-09-14 at 11.24.14 AM.png