• Home
  • บริการความรู้
  • Technology List
  • ศูนย์เรียนรู้ “ศูนย์ข้าวชุมชน” ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ศูนย์เรียนรู้ “ศูนย์ข้าวชุมชน” ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

Screen Shot 2559-09-14 at 12.30.56 PM.png

สวทช.ภาคเหนือ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
Casino Bonus at bet365 uk