• Home
  • ประชาสัมพันธ์
  • ข่าวกิจกรรม
  • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมค่ายบูรณาการ STEM กับภูมิปัญญาท้องถิ่น

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมค่ายบูรณาการ STEM กับภูมิปัญญาท้องถิ่น

สวทช.ภาคเหนือ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
Casino Bonus at bet365 uk