เรื่องเล่าข่าว สท. (มิถุนายน 2560)

{pdf=http://www.nnr.nstda.or.th/website/attachments/article/1178/e-news-June-2017-aimi.pdf|100%|300|google}