เรื่องเล่าข่าว สท. (กรกฎาคม 2560)

{pdf=http://www.nnr.nstda.or.th/website/attachments/article/1200/e-news-Aimi-July-2017.final-2.pdf|100%|300|google}00001.png