• Home
  • ประชาสัมพันธ์
  • ข่าวฝากประชาสัมพันธ์
  • ขอเชิญเข้าร่วมงาน Asian E-Tailing Summit, SmartBiz Expo, BIP Asia Forum เพื่อศึกษาโอกาสทางธุรกิจ สร้างเครือข่ายและพัฒนาความร่วมมือ

ขอเชิญเข้าร่วมงาน Asian E-Tailing Summit, SmartBiz Expo, BIP Asia Forum เพื่อศึกษาโอกาสทางธุรกิจ สร้างเครือข่ายและพัฒนาความร่วมมือ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ องค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (HKTDC) 
กำหนดจัดคณะเดินทางพัฒนาโอกาสธุรกิจและเทคโนโลยี ประกอบด้วยผู้แทนจากภาครัฐและนักธุรกิจภาคเอกชนจากภาคอุตสาหกรรม 
เข้าร่วมงาน  Asian E-Tailing Summit, SmartBiz Expo, BIP Asia Forum เพื่อศึกษาโอกาสทางธุรกิจ สร้างเครือข่ายและพัฒนาความร่วมมือต่างๆ 


วันที่: 5-7 ธันวาคม 2560
สถานที่: เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
ค่าใช้จ่าย: ท่านละ 6,900 บาท (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน, VAT7%) / กิจกรรมสนับสนุนค่าที่พัก 2 คืน

สนใจเข้าร่วมคณะเดินทาง กรอกแบบตอบรับตามไฟล์ที่แนบ และส่งกลับคืนที่อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.ภายในวันที่ 23 ตุลาคม 2560
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-564-7000 ต่อ 71683, 81855

ฝ่ายการตลาดและสร้างความร่วมมือพันธมิตร 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

PR-mail-ดูงาน-final.jpg

สวทช.ภาคเหนือ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
Casino Bonus at bet365 uk