• Home
  • ประชาสัมพันธ์
  • สวทช.ทำอะไร ?
  • การพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อผลิตรองเท้าเฉพาะบุคคลสำหรับผู้สูงอายุ ระยะที่ 2 ณ เทศบาลตำบลแม่จัน ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

วันที่ 19 - 20 กรกฏาคม 2561 โครงการการพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อผลิตรองเท้าเฉพาะบุคคลสำหรับผู้สูงอายุ ระยะที่ 2 ณ เทศบาลตำบลแม่จัน ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

สวทช.ภาคเหนือ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
Casino Bonus at bet365 uk