• Home
  • ประชาสัมพันธ์
  • สวทช.ทำอะไร ?
  • สวทช.ภาคเหนือ จัดนิทรรศการงานประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหมู่บ้านอย่างยั่งยืนด้วย วทน. และกองทุนหมู่บ้านตามแนวทางประชารัฐและสร้างนักวิทยาศาสตร์ชุมชน ภายใต้ โครงการหมู่บ้านวิทย์แนวคิดศาสตร์พระราชา ณ ชั้น 3 ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใ

สวทช.ภาคเหนือ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
Casino Bonus at bet365 uk