• Home
  • ประชาสัมพันธ์
  • ข่าวกิจกรรม
  • สวทช.ภาคเหนือ แจ้งย้ายที่ทำการใหม่ เริ่ม 14 สิงหาคม 2561

สวทช.ภาคเหนือ แจ้งย้ายที่ทำการใหม่ เริ่ม 14 สิงหาคม 2561


banner_move_office_rev20180801.jpg
ที่อยู่
ชั้น 2 อาคาร B อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ 
อำเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม่ 50100

การเดินทาง
? เส้นทางจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (สวนดอก)
https://goo.gl/maps/z7iMjxJHQ6Q2
? เส้นทางจากท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่
https://goo.gl/NkAbwJ

สวทช.ภาคเหนือ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
Casino Bonus at bet365 uk