• Home
  • ประชาสัมพันธ์
  • สวทช.ทำอะไร ?
  • วันที่ 3-5 สิงหาคม สวทช.ภาคเหนือ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์การอาหาร จ.แพร่ โดยมีคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่ จ.แพร่ และ จ.น่าน เข้าร่วม 9 โรงเรียน
สวทช.ภาคเหนือ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
Casino Bonus at bet365 uk