• Home
  • ประชาสัมพันธ์
  • สวทช.ทำอะไร ?
  • การถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง “แตงกวา : จากเมล็ดพันธุ์สู่การพัฒนาการเพิ่มมูลค่าอย่างครบวงจร” ณ บ้านนอกคอกนา จ.เชียงใหม่ (4 ส.ค. 61)

สวทช.ภาคเหนือ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
Casino Bonus at bet365 uk