• Home
  • ประชาสัมพันธ์
  • สวทช.ทำอะไร ?
  • สวทช.ภาคเหนือ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “บรรจุภัณฑ์แอคทีฟดูดซับก๊าซเอทิลีนสำหรับยืดอายุการเก็บรักษามะม่วง” ณ เทศบาลตำบลป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลำพูน (5 ก.ย. 61)

สวทช.ภาคเหนือ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
Casino Bonus at bet365 uk