• Home
  • ประชาสัมพันธ์
  • สวทช.ทำอะไร ?
  • วันที่ 19 กันยายน 2561  สวทช.ภาคเหนือ ร่วมกับภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การผลิตอาหารสัตว์หมักจากต้นข้าวโพดพร้อมฝักสับเพื่อเป็นอาหารโค ณ โรงเก็บพืชหมัก ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชี

วันที่ 19 กันยายน 2561  สวทช.ภาคเหนือ ร่วมกับภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การผลิตอาหารสัตว์หมักจากต้นข้าวโพดพร้อมฝักสับเพื่อเป็นอาหารโค ณ โรงเก็บพืชหมัก ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
โดยวิทยากร ดร.มนตรี ปัญญาทอง และ  นายสุชาติ​ แซ่ห่าง โดยมีเป้าหมายในการผลิตต้นข้าวโพดหมักจำนวน 4 ตัน/วัน

สวทช.ภาคเหนือ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
Casino Bonus at bet365 uk