• Home
  • ประชาสัมพันธ์
  • สวทช.ทำอะไร ?
  • (9ตุลาคม2561) สวทช.ภาคเหนือ ร่วมประชุมหาแนวทางความร่วมมือเพื่อขยายผลเทคโนโลยีด้านการพัฒนาการผลิตอาหารหมักจากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุนในการเลี้ยงสัตว์ร่วมกับสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ ณ ห้องประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

(9ตุลาคม2561) สวทช.ภาคเหนือ ร่วมประชุมหาแนวทางความร่วมมือเพื่อขยายผลเทคโนโลยีด้านการพัฒนาการผลิตอาหารหมักจากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุนในการเลี้ยงสัตว์ร่วมกับสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ ณ ห้องประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ
โดยมีผู้แทนจากสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์  และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เชียงราย  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง  และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมประชุม 


สวทช.ภาคเหนือ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
Casino Bonus at bet365 uk