• Home
  • ประชาสัมพันธ์
  • สวทช.ทำอะไร ?
  • สวทช.ภาคเหนือ จัดอบรม เรื่อง แนวทางการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชลำไย ณ โรงแรมปริณดาการ์เด้น รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ (27 พ.ย. 61)