• Home
  • ประชาสัมพันธ์
  • สวทช.ทำอะไร ?
  • สวทช./สท. จัดแสดงนิทรรศการนำองค์ความรู้สู่ชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่ายเทศบาลตำบลแม่หอพระ ในงานของดีที่แม่หอะพระ ครั้งที่ 4 ณ ลานเอนกประสงค์ ม.3 บ้านผึ้ง ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ (8-9 ธ.ค.61)

สวทช.ภาคเหนือ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
Casino Bonus at bet365 uk