• Home
  • ประชาสัมพันธ์
  • สวทช.ทำอะไร ?
  • สวทช./สท. จัดแสดงนิทรรศการประชาสัมพันธ์หน่วยงานและนำองค์ความรู้สู่ชุมชนในงานข้าวหอมมะลิ 105  ณ สหกรณ์การเกษตรพร้าว (จำกัด) ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ (15 –17 พ.ย.61)

สวทช.ภาคเหนือ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
Casino Bonus at bet365 uk