• Home
  • ประชาสัมพันธ์
  • สวทช.ทำอะไร ?
  • สวทช./สท. จัดแสดงนิทรรศการประชาสัมพันธ์ด้าน วทน. โซนพื้นที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ (28 ธ.ค. 61 - 8 ม.ค.62)

สวทช.ภาคเหนือ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
Casino Bonus at bet365 uk