• Home
  • ประชาสัมพันธ์
  • สวทช.ทำอะไร ?
  • การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาวิทยากรมืออาชีพสำหรับการผลิตกาแฟอาราบิก้า (Training on the Trainer)”

สวทช.ภาคเหนือ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
Casino Bonus at bet365 uk