• Home
  • ประชาสัมพันธ์
  • สวทช.ทำอะไร ?
  • 23 ม.ค. 2562 ติดตามผล โครงการการพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อผลิตรองเท้าเฉพาะบุคคลสำหรับผู้สูงอายุ

23 ม.ค. 2562 ติดตามผล โครงการการพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อผลิตรองเท้าเฉพาะบุคคลสำหรับผู้สูงอายุ ณ เทศบาลเมืองแม่เหียะ จ.เชียงใหม่