• Home
  • ประชาสัมพันธ์
  • สวทช.ทำอะไร ?
  • สวทช./สท. ลงพื้นที่เพื่อถ่ายทำวีดีทัศน์ผญาดีศรีล้านนา ปี 2562 สาขาเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี นางทองเพียง ศรีสว่าง  ประธานวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านแคว ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านแคว ตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ (29 ม.ค.61)