• Home
  • ประชาสัมพันธ์
  • ข่าวกิจกรรม
  • งานรณรงค์การแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่
สวทช.ภาคเหนือ ออกบูท กิจกรรมลดการเผา

งานรณรงค์การแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่

ภาพแกลลอรี่


สวทช.ภาคเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์การแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2558 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ (4 พฤศจิกายน 2557)


{gallery}form2content/p1/f4/gallery3/{/gallery}