• Home
  • ประชาสัมพันธ์
  • ข่าวฝากประชาสัมพันธ์
  • ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน 40 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร น้อมนำเกษตรพอเพียง ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน 40 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร น้อมนำเกษตรพอเพียง ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ดาวน์โหลดเอกสาร แผนที่


ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน 40 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร น้อมนำเกษตรพอเพียง ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วันที่ 30 ตุลาคม 2557 - 2 พฤศจิกายน 2557

Tags: คณะผลิตกรรมการเกษตร

สวทช.ภาคเหนือ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
Casino Bonus at bet365 uk