• Home
  • ประชาสัมพันธ์
  • ข่าวกิจกรรม
  • นายสุรพงษ์ เลิศทัศนีย์ ที่ปรึกษา สวทช.ภาคเหนือ

นายสุรพงษ์ เลิศทัศนีย์ ที่ปรึกษา สวทช.ภาคเหนือนายสุรพงษ์ เลิศทัศนีย์ ที่ปรึกษา สวทช.ภาคเหนือ ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 (30 ต.ค.57)

สวทช.ภาคเหนือ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
Casino Bonus at bet365 uk