• Home
  • ประชาสัมพันธ์
  • ข่าวกิจกรรม
  • นายสุรพงษ์ เลิศทัศนีย์ ที่ปรึกษา สวทช.ภาคเหนือ

นายสุรพงษ์ เลิศทัศนีย์ ที่ปรึกษา สวทช.ภาคเหนือนายสุรพงษ์ เลิศทัศนีย์ ที่ปรึกษา สวทช.ภาคเหนือ ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 (30 ต.ค.57)