ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี 2558

rde_conf2015_banner - Copy.jpg

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี 2558 
“งานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาท้องถิ่น”
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558 เวลา 8.30-15.30 น.
ณ ห้องลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดดูได้ที่นี่
https://www.nnr.nstda.or.th/portal/rde_conf2015/

Tags: RDE Conference 2015, RDE, 2015