• Home
  • ประชาสัมพันธ์
  • ข่าวฝากประชาสัมพันธ์
  • ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการสร้างเครือข่ายการลงทุนและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ไทย ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา(ตอนเหนือ) – สาธารณรัฐประชาชนจีน

ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการสร้างเครือข่ายการลงทุนและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ไทย ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา(ตอนเหนือ) – สาธารณรัฐประชาชนจีน

2015-07-09_1318.png

รายละเอียดดูเอกสารแนบ

Tags: BOI