• Home
  • ประชาสัมพันธ์
  • ข่าวกิจกรรม
  • การประกวด “การใช้เทคโนโลยีลดการเผาระดับชุมชน ปี 2”

การประกวด “การใช้เทคโนโลยีลดการเผาระดับชุมชน ปี 2”

 

ขยายเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการฯ

 จาก 20 สิงหาคม 2558 เป็น  30 กันยายน 2558

 (นับจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก)

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม ดูเอกสารแนบ

สวทช.ภาคเหนือ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
Casino Bonus at bet365 uk