• Home
  • ประชาสัมพันธ์
  • ข่าวกิจกรรม
  • ประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ

ประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ

ประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ

ในวันที่ 24 กันยายน 2558 เวลา 13:00 น.

 

รายละเอียดดูเอกสารแนบ

Tags: ประมูล, พัสดุชำรุด