เตาชีวมวลเชื้อเพลิงซังข้าวโพด

Video : เตาชีวมวลเชื้อเพลิงซังข้าวโพด โดย สวทช.ภาคเหนือ