• Home
  • ประชาสัมพันธ์
  • สารคดีสั้น "พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย"
  • การใช้จุลินทรีย์น้ำเข้มข้นเพื่อกำจัดกลิ่นจากฟาร์มหมู พื้นที่ขยายผล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ (เครือข่ายศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี)

การใช้จุลินทรีย์น้ำเข้มข้นเพื่อกำจัดกลิ่นจากฟาร์มหมู พื้นที่ขยายผล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ (เครือข่ายศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี)

สวทช.ภาคเหนือ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
Casino Bonus at bet365 uk