ผญาดีศรีล้านนา ประจำปี 2557

1. ประเทือง ศรีสุข

ผญาดีศรีล้านนา ประจำปี 2553

1. ทัน  ธิจิตตัง

ผญาดีศรีล้านนา ประจำปี 2552

1. พัฒน์ อภัยมูล 
2. วิทยา นาระต๊ะ

 

ผญาดีศรีล้านนา ประจำปี 2548

1. ภานุทัต  อภิชนาธง

ผญาดีศรีล้านนา ประจำปี 2556

1. ชัดชาญ เอกชัยพัฒนกุล

2. อำพร จันทร์ถา

สวทช.ภาคเหนือ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
Casino Bonus at bet365 uk