สวทช.ภาคเหนือ จัดประชุมจัดทำแผนการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย

ในการลดการเผาร่วมกับโครงการพัฒนาดอยตุง(พื้นทีทรงงาน)อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงราย

สวทช.ภาคเหนือ ร่วมกับคณะผู้แทนจากสำนักงบประมาณ

พบปะหารือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ศาลากลางเชียงใหม่ (5 พ.ย.57)

สวทช.ภาคเหนือ ร่วมจัดกิจกรรมนิทรรศการงานประชุมวิชาการนานาชาติ

Thailand International Conference on Tea 2010 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (6-7 พ.ย.57)
กิจกรรมค่ายรักพลังงาน ปี 2557 โดย สวทช. ภาคเหนือ

กิจกรรมค่ายรักพลังงาน ปี 2557 โดย สวทช. ภาคเหนือ

แนะนำกิจกรรมค่ายรักพลังงาน ปี 2557 โดย สวทช. ภาคเหนือ ติดต่อ 053-234234

นายสุรพงษ์ เลิศทัศนีย์ ที่ปรึกษา สวทช.ภาคเหนือ

ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1

สวทช.ภาคเหนือ ร่วมพิธีเปิดงาน ฉลองครบรอบ 40 ปี

“คณะผลิตกรรมการเกษตร น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง” ณ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สวทช.ภาคเหนือ ออกบูท กิจกรรมลดการเผา

งานรณรงค์การแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่

ประจำปี 2558 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ (4 พฤศจิกายน 2557)
กิจกรรมค่ายรักพลังงาน ปี 2557 โดย สวทช. ภาคเหนือ

กิจกรรมค่ายรักพลังงาน ปี 2558 โดย สวทช. ภาคเหนือ

แนะนำกิจกรรมค่ายรักพลังงาน ปี 2557 โดย สวทช. ภาคเหนือ ติดต่อ 053-234234
สวทช.ภาคเหนือ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
Casino Bonus at bet365 uk