ขอเชิญเข้าร่วมงาน Asian E-Tailing Summit, SmartBiz Expo, BIP Asia Forum เพื่อศึกษาโอกาสทางธุรกิจ สร้างเครือข่ายและพัฒนาความร่วมมือ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ องค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (HKTDC) 
กำหนดจัดคณะเดินทางพัฒนาโอกาสธุรกิจและเทคโนโลยี ประกอบด้วยผู้แทนจากภาครัฐและนักธุรกิจภาคเอกชนจากภาคอุตสาหกรรม 
เข้าร่วมงาน  Asian E-Tailing Summit, SmartBiz Expo, BIP Asia Forum เพื่อศึกษาโอกาสทางธุรกิจ สร้างเครือข่ายและพัฒนาความร่วมมือต่างๆ 


วันที่: 5-7 ธันวาคม 2560
สถานที่: เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
ค่าใช้จ่าย: ท่านละ 6,900 บาท (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน, VAT7%) / กิจกรรมสนับสนุนค่าที่พัก 2 คืน

สนใจเข้าร่วมคณะเดินทาง กรอกแบบตอบรับตามไฟล์ที่แนบ และส่งกลับคืนที่อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.ภายในวันที่ 23 ตุลาคม 2560
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-564-7000 ต่อ 71683, 81855

ฝ่ายการตลาดและสร้างความร่วมมือพันธมิตร 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

PR-mail-ดูงาน-final.jpg

โครงการประกวด Enjoy Science: Young Makers Contest 2018

รายละเอียดเพิ่มเติม : Link
Fanpage โครงการ : Link

posterfinal-724x1024.jpg

ใบสมัคร โครงการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีนวัตกรรม (Startup Voucher)

รายละเอียดดูเอกสารแนบ และเวปไซต์ 

https://www.nstda.or.th/news/22485-startup-voucher

 

Thailand Tech Show : โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นตลาดเทคโนโลยีที่เข้าถึงได้ง่าย ผู้ซื้อพบผู้ขาย ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและพัฒนาในเชิงพาณิชย์ เป็นโครงการที่เชื่อมโยงภาคเอกชนให้สามารถเข้าถึงและนำผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พัฒนาจากสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยออกสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม หน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่สร้างคุณค่าให้แก่เศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยอาศัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐาน ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยออกสู่เชิงพาณิชย์เสริมศักยภาพและยกระดับผู้ประกอบการ เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมไทย จึงจัดทำ “โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์” ขึ้น
รูปแบบของโครงการ
เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีของหน่วยงานร่วม ให้แก่ภาคเอกชนเพื่อให้เกิดการนำไปใช้ในการผลิต จำหน่าย และ/หรือ การประกอบธุรกิจ แบบไม่สงวนสิทธ์ (Non-exclusive)
ระยะเวลาของโครงการ
20 เมษายน 2558 - 19 เมษายน 2561 (3 ปี)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยในภาคเอกชน
2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและพัฒนาต่อยอดในภาคเอกชน
3. เพื่อยกระดับผู้ประกอบการให้เข้าถึงแหล่งรวมงานวิจัยและพัฒนา เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์
4. เพื่อรับทราบข้อมูล ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดของเทคโนโลยี เพื่อนำไปสู่การพัฒนาผลงานวิจัยให้ตอบโจทย์อุตสาหกรรม

ประโยชน์ของโครงการ
• เกิดตลาดของเทคโนโลยีที่เข้าถึงได้
• เกิดผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีใหม่
• ผู้ประกอบการได้ใช้เทคโนโลยี เกิดรายได้และผลกระทบทางเศรษฐกิจ
• มีการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการและนักวิจัย มีความร่วมมืออื่นๆ ต่อไปในอนาคต
• ผู้ประกอบการได้ใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่หน่วยงานรัฐพัฒนาขึ้น
เทคโนโลยีที่เข้าร่วมโครงการ
• เทคโนโลยีที่นำเสนอเข้าโครงการมีอายุการเปิดรับสมัครผู้สนใจเป็นเวลา 2 ปี
• เทคโนโลยีใหม่ที่จะประกาศให้ทราบทุก 1 ปี 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.thailandtechshow.com

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเรื่อง “นวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาด โอกาสใหม่ของธุรกิจ SMEs” (The Global Cleantech Innovation Programme for SMEs in Thailand)”

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเรื่อง “นวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาด โอกาสใหม่ของธุรกิจ SMEs” (The Global Cleantech Innovation Programme for SMEs in Thailand)”

ในวันที่ 29 มีนาคม 2559 เวลา 09.00-16.30 น. ณ รร.แคนทารี่ ฮิลล์

 


Brochure DIP (dim).jpg
เทคโนโลยีสะอาดเป็นสิ่งจำเป็นที่นานาชาติต่างพากันจับตามองและให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งผลักดันให้ทุกประเทศมีส่วนร่วม ซึ่งการนำนวัตกรรมการผลิตที่สะอาดไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม จะช่วยลดต้นทุนด้านพลังงาน เพื่อสนับสนุนให้ SMEs และ Startup ของไทย สามารถพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถเพื่อก้าวเข้าสู่การแข่งขันในตลาดการค้าโลก โดยการสัมมนานี้ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ และสามารถเข้าร่วมงานโดยลงทะเบียนออนไลน์ที่  

http://goo.gl/forms/EXKt663Tw9

Active Citizen : Geek so Good [Software Park Thailand]

ประกาศตามหาทีมนักพัฒนา ที่กล้าคิด และพัฒนาโปรแกรม แอพพลิเคชั่นเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม

ไอเดียดี มีทุน...รวมมูลค่า 400,000 บาท

การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและวัสดุหัตถอุตสาหกรรม​ (NOHMEX)

งานสัมมนา “การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและวัสดุหัตถอุตสาหกรรม”

ณ ห้องนันทา 3 – 4 โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่

วันจันทร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30 – 16.30 น.

[PR]The 3rd Forum on China-ASEAN Technology Transfer and Collaborative Innovation

 

รายละเอียดดูเอกสารแนบ หรือที่ http://act.cattc.org.cn/cxdh3/index_en.html

 

Attachments:
Download this file (1930_150727122616_001.pdf)1930_150727122616_001.pdf[ ]3184 kB

รายงานสรุป แถลงผลงานรอบ 6 เดือน

30503850be3dfc793905b600e655fd1f_S.jpg

 

Download attachments: 

ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการสร้างเครือข่ายการลงทุนและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ไทย ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา(ตอนเหนือ) – สาธารณรัฐประชาชนจีน

2015-07-09_1318.png

รายละเอียดดูเอกสารแนบ

สวทช.ภาคเหนือ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
Casino Bonus at bet365 uk