จมูกอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือตรวจวัดและจำแนกกลิ่น สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเกษตร

banner.jpg

ขอเชิญผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมอบรม

เรื่อง “จมูกอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือตรวจวัดและจำแนกกลิ่น สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเกษตร”

วันอังคารที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ณ ห้องเธียเตอร์ อาคาร SME 2

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ จ.เชียงใหม่

 

>> ลงทะเบียนออนไลน์ <<

 

รายละเอียดเพิ่มเติมดูเอกสารแนบ

 

ขอเชิญร่วมงาน Chiangmai Design Week 2014

6 - 14 ธันวาคม 2557 ณ TCDC เชียงใหม่

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการโครงการ พัฒนามาตรฐานโรงงานแม่พิมพ์ด้วยระบบมาตรฐาน ISO9001:2008

โครงการยกระดับขีดความสามารถอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ 2553-2557 (MDC-2011)
เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทยให้มีศักยภาพในการออกแบบ และผลิตแม่พิมพ์ที่มีความเที่ยงตรง และความซับซ้อนสูงด้วยคุณภาพเป็นที่ยอมรับ สามารถรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศ

ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการและผู้สนใจร่วมคณะ Thai Business Delegation to Hong Kong

National Science and Technology Development Agency (NSTDA) in coordination with Hong Kong Trade Development Council (HKTDC), Thai Business Incubators and Science Parks Association (Thai BISPA) and Thai SME Association (TSME) invite you join business delegation to Hong Kong during December 3-6, 2014.

รับสมัครโรงงานเข้าร่วมโครงการ Carbon Label ประจำปี 2558

รับสมัครโรงงานเข้าร่วมโครงการ “ยกระดับการแข่งขันอุตสาหกรรมอาหารไทยด้วยการลดต้นทุนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปี 2558”

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา "การรับฟังการดำเนินงานจัดทำฐานข้อมูลพืชเศรษฐกิจสำคัญในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ฯลฯ"

วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08:30 - 12:00น. ณ ห้องเพชรรัตน์ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
ประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ

(ประกาศ) ประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ

วันที่ 30 ตุลาคม 2557 ณ สวทช.ภาคเหนือ

ขอเชิญ SMEs เข้าร่วมโครงการ PUM Netherlands senior experts

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่โครงการ iTAP

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน 40 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร น้อมนำเกษตรพอเพียง ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 30 ตุลาคม 2557 - 2 พฤศจิกายน 2557
สวทช.ภาคเหนือ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
Casino Bonus at bet365 uk