สวทช.ภาคเหนือ ร่วมจัดนิทรรศการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ บริเวณโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ (16 ส.ค.61)
ค่ายอุตสาหกรรมอาหาร: อาหารตามวัย ถูกใจ ถูกปาก” (Optimising foods for satiety) ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เชียงใหม่ (8-10 ส.ค. 61)
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำไอศกรีมโฮมเมดเพื่อสุขภาพและเทคนิคใหม่ๆ ในการทำไอศกรีม ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เชียงใหม่ (18 ส.ค. 61)
การถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง “แตงกวา : จากเมล็ดพันธุ์สู่การพัฒนาการเพิ่มมูลค่าอย่างครบวงจร” ณ บ้านนอกคอกนา จ.เชียงใหม่ (4 ส.ค. 61)
ค่ายบูรณาการสะเต็มกับภูมิปัญญาท้องถิ่น รอบการนำเสนอผลงานโครงงาน จ.น่าน
วันที่ 3-5 สิงหาคม สวทช.ภาคเหนือ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์การอาหาร จ.แพร่ โดยมีคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่ จ.แพร่ และ จ.น่าน เข้าร่วม 9 โรงเรียน
สวทช.ภาคเหนือ ร่วมติดตามงานถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง "มาตรฐาน ThaiGAP สำหรับพืชผัก" ณ บ้านอุ้มเปี้ยม อ.พบพระ จ.ตาก (20-21 ก.ค. 61)
สวทช.ภาคเหนือ จัดนิทรรศการงานประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหมู่บ้านอย่างยั่งยืนด้วย วทน. และกองทุนหมู่บ้านตามแนวทางประชารัฐและสร้างนักวิทยาศาสตร์ชุมชน ภายใต้ โครงการหมู่บ้านวิทย์แนวคิดศาสตร์พระราชา ณ ชั้น 3 ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ (24 ก.ค.61)
การพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อผลิตรองเท้าเฉพาะบุคคลสำหรับผู้สูงอายุ ระยะที่ 2 ณ เทศบาลตำบลแม่จัน ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ค่ายบูรณาการสะเต็มกับภูมิปัญญาท้องถิ่นครั้งที่ 3 จ.น่าน 17-18 กรกฎาคม 2561

More Articles ...


Notice: Undefined variable: app in /var/www/html/website/templates/yoo_avenue/warp/systems/joomla/layouts/pagination.php on line 12

Notice: Trying to get property 'scope' of non-object in /var/www/html/website/templates/yoo_avenue/warp/systems/joomla/layouts/pagination.php on line 12
สวทช.ภาคเหนือ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
Casino Bonus at bet365 uk