การฝึกอบรมการป้องกันกำจัดมอดเจาะผลกาแฟแบบผสมผสาน ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟบ้านโป่งนก จ.เชียงราย
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ำจากมูลหนอนไหมอีรี่
ร่วมจัดนิทรรศการงานเปิดศูนย์ถ่ายทอดวิทยาศาสตร์ฯ กศน.ตำบลเวียง ณ วัดกลางเวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
ร่วมจัดนิทรรศการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มุ่งสู่ Productivity ครั้งที่ 9 ณ ห้องแกรนด์วิว 3 (CGV 3) โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่
การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี : หม้อไอน้ำประหยัดพลังงานสำหรับฆ่าเชื้อในโรงเรือนเพาะเห็ด ม.ราชภัฏลำปาง
สวทช.ภาคเหนือ ร่วมจัดบูทนิทรรศการงานสัมมนาเรื่อง ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA ภายใต้งาน Creative Thailand 2018 ณ ห้องล้านนา ชั้น 2 โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ (27-28 ก.พ.61)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างชุดกำจัดก๊าซH2Sจากก๊าซชีวภาพระดับครัวเรือน เทศบาลนครอุดรธานี
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างชุดกำจัดก๊าซH2Sจากก๊าซชีวภาพระดับครัวเรือนบ้านโนนตาล ต.ฝั่งแดง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 สวทช.ภาคเหนือ จัดอบรม การผลิตปุ๋ยหมักจากวัสดุเหลือทิ้งสำหรับการผลิตไหลสตรอเบอรี่ ณ บ้านขุนวาง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
ร่วมจัดบูทนิทรรศการงาน ENTANEER FAIR 2018 ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

More Articles ...

สวทช.ภาคเหนือ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
Casino Bonus at bet365 uk