สวทช.ภาคเหนือ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตกระดาษสากันน้ำ ให้กับกลุ่มผู้ผลิตกระดาษสาตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง (26 ต.ค.54)

คุณตะวัน ห่างสูงเนิน ผู้เชี่ยวชาญข้าวอินทรีย์ ร่วมสนทนาเรื่อง ข้าวอินทรีย์ ในรายการ "อสมท เพื่อชุมชน" สวทช.ภาคเหนือ (22 ก.ย.54)

คลีนิคการให้คำแนะนำปรึกษา เพื่อการปรับปรุงคุณภาพดินเชิงลึก ณ ชุมชนวิทยาศาสตร์บ้านสามขา

การประชุมหารือเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ Lanna Collection Phase 2 ณ บ้านอาจารย์จุลทัศน์ กิติบุตร วันที่ 20 กรกฎาคม 2554 เวลา 18.00 - 22.30 น.

ลูกค้า iTAP พบปะหารือเจ้าหน้าที่ และ ตัวแทนจากโครงการ Netherlands Senior Expert ในการพัฒนาโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้บริการที่ปรึกษาจากประเทศเนเธอร์แลนด์

สวทช.ภาคเหนือ กับโครงการชุมชนวิทยาศาสตร์-บ้านแจ่มหลวง จัดกิจกรรมการเก็บรวบรวมลายผ้าทอพื้นเมือง ณ ที่ว่าการ อ.กัลยาณิวัฒนา (25 พ.ค. 54)

สวทช.สวทช.ภาคเหนือร่วมสัมมนา "ถิ่นกำเนิดสินค้าและมาตรการตอบโต้ทางการค้า" จัดโดยสำนักงานการค้าต่างประเทศเขต 1 เชียงใหม่ (20 พ.ค. 54)

สวทช.ภาคเหนือจัดอบรมการปลูกกาแฟในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา
สวทช.ภาคเหนือ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
Casino Bonus at bet365 uk