สวทช.สวทช.ภาคเหนือร่วมสัมมนา "ถิ่นกำเนิดสินค้าและมาตรการตอบโต้ทางการค้า" จัดโดยสำนักงานการค้าต่างประเทศเขต 1 เชียงใหม่ (20 พ.ค. 54)

สวทช.ภาคเหนือจัดอบรมการปลูกกาแฟในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา