สวทช.สวทช.ภาคเหนือร่วมสัมมนา "ถิ่นกำเนิดสินค้าและมาตรการตอบโต้ทางการค้า" จัดโดยสำนักงานการค้าต่างประเทศเขต 1 เชียงใหม่ (20 พ.ค. 54)

สวทช.ภาคเหนือจัดอบรมการปลูกกาแฟในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา
สวทช.ภาคเหนือ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
Casino Bonus at bet365 uk