ร่วมจัดบูทนิทรรการงานประชุมการพัฒนาโจทย์การวิจัยร่วมกับผู้ประกอบการ : Innovative Driven for Graduated Students ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ร่วมจัดบูทนิทรรการงานประชุมการพัฒนาโจทย์การวิจัยร่วมกับผู้ประกอบการ : Innovative Driven for Graduated Students ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 สวทช.ภาคเหนือ ร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า จัดอบรมการใช้เชื้อจุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายเศษวัสดุทางการเกษตร บ้านโปง ต.โปงทุ่ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 สวทช.ภาคเหนือ ร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า จัดอบรมการใช้เชื้อจุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายเศษวัสดุทางการเกษตร บ้านโปง ต.โปงทุ่ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 สวทช.ภาคเหนือ ร่วมกับ วิทยาลัยชุมชนตาก จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การผลิตอาหารสัตว์จากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร บ้านชะลาดระฆัง จ.ตาก
สวทช.ภาคเหนือ ร่วมจัดบูทนิทรรศการงานวันนักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 : เปิดบ้านวิจัยพบผู้ประกอบการและชุมชน ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (14 ก.พ.61)
งานประชุมประจำปี 2561 สวทช.ภาคเหนือ : นวัตกรรมเพื่อชุมชน สู่สังคมแห่งการแบ่งปันความรู้ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ (9 ก.พ.61)
จัดบูทนิทรรศการงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี (CMU BOOK FAIR) ครั้งที่ 24 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จัดบูทนิทรรศการงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี (CMU BOOK FAIR) ครั้งที่ 24 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตข้าวกล้องงอกหุงสุกง่ายไร้มอด ปลอดกลิ่นหืน และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวกล้อง บ้านกู่แดง ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่

More Articles ...

สวทช.ภาคเหนือ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
Casino Bonus at bet365 uk