สวทช.ภาคเหนือ ร่วมจัดแสดงบูทนิทรรศการงานยกระดับนวัตกรรมเชื่อมโยงตลาดทุกประเภท ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการค้า การลงทุนภาคเหนือ จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมเดอะปาร์ค (20 - 21 มี.ค.61)
การใช้ประโยชน์จากเชื้อจุลินทรีย์เพื่อกำจัดกลิ่นก๊าซแอมโมเนียในฟาร์มสุกร ณ ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ / ณัฐชลธร
การฝึกอบรมการใช้ประโยชน์จากเชื้อจุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายเศษวัสดุทางการเกษตร
การฝึกอบรมเรื่องการป้องกันกำจัดมอดเจาะผลกาแฟแบบผสมผสาน ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟจังหวัดแม่ฮ่องสอน
การฝึกอบรมการป้องกันกำจัดมอดเจาะผลกาแฟแบบผสมผสาน ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟบ้านโป่งนก จ.เชียงราย
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ำจากมูลหนอนไหมอีรี่
ร่วมจัดนิทรรศการงานเปิดศูนย์ถ่ายทอดวิทยาศาสตร์ฯ กศน.ตำบลเวียง ณ วัดกลางเวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
ร่วมจัดนิทรรศการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มุ่งสู่ Productivity ครั้งที่ 9 ณ ห้องแกรนด์วิว 3 (CGV 3) โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่
การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี : หม้อไอน้ำประหยัดพลังงานสำหรับฆ่าเชื้อในโรงเรือนเพาะเห็ด ม.ราชภัฏลำปาง
สวทช.ภาคเหนือ ร่วมจัดบูทนิทรรศการงานสัมมนาเรื่อง ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA ภายใต้งาน Creative Thailand 2018 ณ ห้องล้านนา ชั้น 2 โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ (27-28 ก.พ.61)

More Articles ...