photo-gallery.jpg
อร่อยมากๆ หอมหวานชื่นใจ ข้าวไทย ทำได้ ใช้แป้งข้าวจากข้าวอินทรีย์แทนแป้งสาลี จึงไม่มีโปรตีนกลูเตน ที่ก่อให้เกิดการแพ้ในบางกลุ่ม หรือ
อร่อยมากๆ หอมหวานชื่นใจ ข้าวไทย ทำได้ ใช้แป้งข้าวจ...
 
 
Powered by Phoca Gallery