photo-gallery.jpg
สวทช.ภาคเหนือ แสดงความยินดีกับ นายวันปิติ รังษี  บจก.เด่นชัยทรัพย์เกษตร ลูกค้าโครงการ
สวทช.ภาคเหนือ แสดงความยินดีกับ นายวันปิติ รังษี บ...
สวทช.ภาคเหนือ แสดงความยินดีกับ บริษัท รามิโน (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัทในเครือ บริษัท ชาระมิงค์ จำกัด ได้รับรางวัลเกียรติคุณผู้สร้างคุณประโยชน์แก่วงการกาแฟ ชาไทย สาขาผู้ประกอบการกาแฟเพื่อสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปี
สวทช.ภาคเหนือ แสดงความยินดีกับ บริษัท รามิโน (ไทยแ...
สวทช.ภาคเหนือ ร่วมแสดงความยินดีกับนักวิจัย ผศ.ดร.ปัญจรัตน์ โจลานันท์ กับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ
สวทช.ภาคเหนือ ร่วมแสดงความยินดีกับนักวิจัย ผศ.ดร.ป...
External Image 3
External Image 3
สวทช.ภาคเหนือ ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.เกตุ กรุดพันธ์ กรรมการที่ปรึกษาโครงการเครือข่าย สวทช.ภาคเหนือ ซึ่งได้รับการคัดเลือก เป็น "อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ" ปอมท. ประจำปี
สวทช.ภาคเหนือ ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.เกตุ กรุดพัน...
สวทช.ภาคเหนือ ขอแสดงความยินดีกับ อ.เผ่าภิญโญศ์ ฉิมพะเนาว์   นักวิจัยจาก มทร.ล้านนาเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงินและรางวัล
สวทช.ภาคเหนือ ขอแสดงความยินดีกับ อ.เผ่าภิญโญศ์ ฉิม...
สวทช.ภาคเหนือ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายจอนิ โอ่โดเชา ปราชญ์ผญาดีศรีล้านนาประจำปี
สวทช.ภาคเหนือ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายจอนิ โอ่โดเช...
วิสาหกิจชุมชนแม่บัว-สีกรุ๊ป ลูกค้า
วิสาหกิจชุมชนแม่บัว-สีกรุ๊ป ลูกค้า
สวทช.ภาคเหนือ ร่วมแสดงความยินดีกับ หจก.บัวผัดแฟคทอรี่ ได้รับรางวัล
สวทช.ภาคเหนือ ร่วมแสดงความยินดีกับ หจก.บัวผัดแฟคทอ...
สวทช.ภาคเหนือ ร่วมแสดงความยินดีกับ บจก.เปรมประชาคอลเลคชั่น ได้รับรางวัลการออกแบบ
สวทช.ภาคเหนือ ร่วมแสดงความยินดีกับ บจก.เปรมประชาคอ...
สวทช.ภาคเหนือ แสดงความยินดีกับ นายอนุศิษฏ์ ภูวเศรษฐ ที่ปรึกษาสวทช.ภาคเหนือ และลูกค้าโครงการ
สวทช.ภาคเหนือ แสดงความยินดีกับ นายอนุศิษฏ์ ภูวเศรษ...
สวทช.ภาคเหนือ ขอร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พานิช อินต๊ะ ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการร่วมนำผลงาน สิ่งประดิษฐ์
สวทช.ภาคเหนือ ขอร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พานิช อ...
พิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากงาน
พิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจ...
External Image 13
External Image 13
 
 
Powered by Phoca Gallery