• Home
  • ประชาสัมพันธ์
  • สวทช.ทำอะไร ?
  • สวทช.ภาคเหนือ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์ เขต 5 มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และสหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การผลิตเปลือกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หมักด้วยจุลินทรีย์เพื่อเป็นส่วนผสมในอาหารทีเอ็มอาร์สำหรับโคนม  ณ สหกรณ์โคนมก

สวทช.ภาคเหนือ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
Casino Bonus at bet365 uk