• Home
  • ประชาสัมพันธ์
  • สวทช.ทำอะไร ?
  • สวทช.ภาคเหนือ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทำข้าวกล้องงอก หุงสุกง่าย ไร้มอด ปลอดกลิ่นหืน และการทำข้าวพองไร้น้ำมันทอด ณ อบต.ศรีดอนไชย ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย (4-5 พ.ค. 62)

สวทช.ภาคเหนือ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
Casino Bonus at bet365 uk