• Home
  • ประชาสัมพันธ์
  • ข่าวฝากประชาสัมพันธ์
  • ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการสร้างเครือข่ายการลงทุนและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ไทย ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา(ตอนเหนือ) – สาธารณรัฐประชาชนจีน

ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการสร้างเครือข่ายการลงทุนและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ไทย ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา(ตอนเหนือ) – สาธารณรัฐประชาชนจีน

2015-07-09_1318.png

รายละเอียดดูเอกสารแนบ

Tags: BOI

สวทช.ภาคเหนือ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
Casino Bonus at bet365 uk